Manuellterapi

Roger Olsen og Bjørn Helgar jobber som manuellterapeuter på Rasta fysioterapi og har begge driftsavtale med Lørenskog kommune.

Bjørn Helgar har utdanning som fysioterapeut fra Kiel i Tyskland. Han var ferdig med turnustjenesten i 1980. Han arbeidet ved et sykehus i Hannover fram til han flyttet til Norge og Årnes i 1984 og har etter dette arbeidet som privatpraktiserende fysioterapeut/ manuellterapeut.

Han tok videreutdanning til manuellterapeut i 1992

Fra 1998, ved siden av sin private praksis, arbeidet han på sentralsykehuset i Akershus, senere Akershus Universitetssykehus AHUS, på fysioterapiavdelingen hvor han jobbet med barn med klumpfot og senere barn med skjeve nakker.

Han var den første manuellterapeut  som begynte å arbeide med spedbarn med skjeve nakker/torticollis og det var han som sammen med en fysioterapeut på AHUS utviklet behandlingsmetode for disse barna. Han satte i gang med kurser for manuellterapeuter i Norge og sammen med fysioterapeuten fikk han spesialister fra Tyskland og Nederland til å undervise barnefysioterapeuter, helsesøstre og manuellterapeuter for å spre kunnskapen om det asymmetriske barnet i Norge.

I dag er det mange manuellterapeuter som arbeider med spedbarn og barn i Norge ( se Manuellterapi.no og finn din barnemanuellterapeut).

Ønsker du time for ditt spedbarn/barn? Ring 67 90 07 19 og vi hjelper deg.