Nyheter

CORONAVIRUS

27.12.2019


Kan du være smittet av coronavirus?

Har du symptomer på luftveisinfeksjon som feber, sår hals, hoste eller pustevansker? 

IKKE KOM INN PÅ LEGESENTERET MED MINDRE DU ER KRITISK SYK!

Ta kontakt med oss på telefon eller helsenorge.no så får du tilbud om e-konsultasjon, videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon. Ring alternativt legevakten 116117 eller Coronatelefonen 66932040


"CORONASJEKKEN": https://koronasjekk.no/check